Tài nguyên thiên nhiên là gì? Vai trò của tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên gồm các nguồn tài nguyên đất, nước, không khí được quan tâm và bảo vệ của con người. Bởi đây là tài sản chung của nhân loại được sử dụng với mục đích cân bằng môi trường sống. Vậy vai trò của nó với cuộc sống con người là gì?

Thuộc tính cơ bản của tài nguyên thiên nhiên

Từ nhiều cách hiểu khác nhau thì tài nguyên thiên nhiên có nhiều thuộc tính như sau:

Là những vật chất hữu hình và vô hình tồn tại trong tự nhiên. Tài nguyên là sự hình thành qua thời gian tích tụ từ lâu của môi trường thiên nhiên.

Những vật chất thiên nhiên này không thể tái chế sử dụng nhiều lần được.

Một số tài nguyên là không vô hạn, không tồn tại vĩnh viễn chỉ có một trữ lượng nhỏ và sẽ bị cạn kiệt nếu con người khai thác quá mức.

Tài nguyên thiên nhiên là sản phẩm của tạo hóa, con người không tạo ra được, con người chỉ là người bảo vệ và chăm sóc.

Nguồn trữ lượng tài nguyên phân bố trên bề mặt trái đất là không đồng đều, phân bố rải rác khắp nơi.

Tài nguyên tồn tại được dựa vào sự biến đổi của tự nhiên, và sự biến đổi này được hình thành do con người.

Hình ảnh tài nguyên thiên nhiên
Hình ảnh tài nguyên thiên nhiên

Vai trò của tài nguyên thiên nhiên với con người và hệ sinh thái

Từ thông tin trên về tài nguyên thiên nhiên có thể thấy đây là một phần quan trọng trong đời sống con người. Chúng đóng một vai trò quan trọng và quyết định đến sự tồn tại của con người và sinh vật trên trái đất. Một số vai trò nổi bật của tài nguyên gồm:

Là nguyên liệu phục vụ cho nhu cầu sản xuất của con người.

Bởi hầu hết các nguồn tài nguyên, tài nguyên rừng và khoáng sản đều là nguyên liệu cho ngành nông nghiệp. Cụ thể như cây gỗ trong rừng tạo ra các vật dụng sử dụng trong cuộc sống, than đá tạo ra nguyên liệu đốt…

Tài nguyên thiên nhiên là cơ sở thúc đẩy kinh tế.

Quốc gia nào có nhiều tài nguyên sẽ là quốc gia có nền kinh tế phát triển. Bởi tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng là căn cứ cho quốc gia tăng cường sản xuất, khai thác sử dụng, buôn bán và hạn chế nhập khẩu.

Cân bằng cuộc sống con người.

Con người và công nghệ phát triển sẽ phát thải nhiều hóa chất, chất khí gây ô nhiễm môi trường. Chính vì thế tài nguyên thiên nhiên làm nhiệm vụ cân bằng, dung hòa và bổ trợ cho nhau. Tuy nhiên con người không nên khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên cạn kiệt quá mức. Bởi sẽ gây mất cân bằng sinh thái thậm chí diệt vong.

Ngược lại nếu chỉ có tài nguyên tồn tại trên trái đất, không có con người thì sẽ không có định hướng sử dụng, can thiệp, phát triển và nhân rộng được nguồn tài nguyên này./

Là nơi trú ẩn của quốc gia, là điều kiện quốc gia phát triển ổn định

Khi đất nước đang phát triển sẽ cần sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên để tích lũy nguyên liệu. Là bước đệm cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày càng đẩy mạnh hơn. Hơn nữa nguồn tài nguyên cũng là căn cứ quốc gia, vùng lãnh thổ thực hiện cơ cấu kinh tế, tạo mục tiêu phát triển bền vững. Từ đó tạo ra môi trường sống ổn định cho con người và hệ sinh thái.

Sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên hợp lý

Sau khi đã biết được nguồn tài nguyên là gì, tầm quan trọng của tài nguyên trong phát triển kinh tế, xã hội và con người. Mỗi người nên nâng cao ý thức bảo vệ, sử dụng nguồn tài nguyênhợp lý để không bị cạn kiệt.

Khai thác sử dụng nguồn tài nguyên số lượng ít, hoặc vừa khai thác sử dụng, quản lý, tái tạo nguồn tài nguyên để tránh bị cạn kiệt.

Với tài nguyên đất con người cần lên phương án sử dụng, giảm thiểu thoái hóa, xói mòn, nâng cao độ phì nhiêu cho đất.

Sử dụng các nguồn tài nguyên rừng, thảm thực vật, hệ sinh thái rừng bằng cách cung cấp thức ăn cho thảm thực phẩm, tái tạo rừng mới khi khai thác.

Sử dụng nguồn tài nguyên nước hợp lý. Bởi nước có thể tạo ra nguồn điện, nước phục vụ cho hoạt động tưới tiêu nông nghiệp.

Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên không tái tạo như than đá, xăng dầu… Đây là nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Với những thông tin cần thiết về tài nguyên thiên nhiên và vai trò của nguồn tài nguyên với con người. Tuấn Hưng Phát hy vọng sẽ là hồi chuông báo thức để con người sử dụng nguồn tài nguyên này hợp lý nhất.

Xem thêm: Đá khô là gì?