Chính sách bảo mật của Website vandieukhienvn.com

Về thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại…,. Các thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cụ thể của bạn như, tư vấn gửi thông tin sản phẩm, báo giá sản phẩm của chúng tôi cho bạn. Hoặc bán sản phẩm cho bạn khi đáp ứng được các yêu cầu của bạn.

Bảo mật thông tin: Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm. Hoặc trừ khi được sự cho phép của bạn hoặc có sự yêu cầu của các cơ quan chính phủ, các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

Sử dụng Cookie: Chúng tôi sử dụng cookie theo nhiều cách để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi, bao gồm:

  • Giữ cho bạn đăng nhập
  • Hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi
  • Hiển thị cho bạn các nội dung có liên quan đến bạn
  • Hiển thị cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của báo Thanh Niên phù hợp với bạn
  • Làm việc với các đối tác để cung cấp cho bạn quảng cáo phù hợp

Khách hàng có thể tùy chỉnh cài đặt cookie trong trình duyệt của họ hoặc có thể từ chối chúng.

Bảo mật giao dịch thanh toán: Chúng tôi sử dụng các phương thức thanh toán an toàn và đáng tin cậy để bảo vệ thông tin thanh toán của khách hàng. Chúng tôi không lưu giữ thông tin thẻ tín dụng của khách hàng trên hệ thống của mình. Tuyệt đối không chia sẻ cho bất cứ ai và bên thứ 3 nào.

Liên kết đến bên thứ ba: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của những trang web này. Trước khi cung cấp thông tin cá nhân trên các trang web bên thứ ba, khách hàng nên đọc và hiểu chính sách bảo mật của họ.

Cập nhật chính sách bảo mật: Chúng tôi có thể điều chỉnh và cập nhật chính sách bảo mật của mình theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay khi đăng.