Công nghệ AAO là gì? Cách hoạt động của công nghệ AAO

Công nghệ AAO

​Công nghệ AAO là gì?

Công nghệ xử lý nước thải AAO gồm các quy trình xử lý nước Anaerobic (kỵ khí) – Anoxic (thiếu khí) – Oxic (hiếu khí). Công nghệ xử lý này là cách xử lý nước thải sinh học nhờ vào các hoạt động của vi sinh vật hiếu khí, kị khí và thiếu khí. Ngoài ra quá trình vận hành công nghệ còn phụ thuộc vào quá trình hấp thụ, phân hủy các chất hữu trong nước thải giúp nguồn nước thải được xử lý hiệu quả nhất theo đúng QCVN của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Công nghệ AAO
Công nghệ AAO

Cách hoạt động của công nghệ AAO trong xử lý nước thải

Công nghệ xử lý nước thải AAO hoạt động và vận hành hiệu quả dựa vào 3 giai đoạn cụ thể như sau:

Giai đoạn xử lý nước thải sinh học kỵ khí (Anaerobic)

Hệ vi sinh vật kỵ khí hoạt động mạnh mẽ có hiệu quả tham gia vào quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ hòa tan trong nước tại bể xử lý sinh học kỵ khí. Nhằm giúp vi sinh vật tăng trưởng và phát triển thuận lợi xử lý các chất hữu cơ, khoáng chất trong nước thải. Sau đó chuyển hóa chất hữu cơ thành thức ăn và sinh ra các hợp chất mới ở dạng khí.

Trong quá trình xử lý nước có thể kết hợp thêm sục khí để kích thích tăng trưởng vi sinh vật và tạo ra hiệu quả xử lý nước thải tốt nhất.

Quá trình phân hủy các chất hữu cơ của vi sinh vật với công nghệ xử lý nước thải AAO sẽ có công thức hóa học cụ thể như sau:

Chất hữu cơ + Vi Khuẩn kỵ khí → CO2 + H2S + CH4 + hợp chất khác + năng lượng

Chất hữu cơ + Vi Khuẩn kỵ khí + năng lượng → C5H7O2N (Tế bào vi khuẩn mới)

Quá trình kỵ khí được xác định sẽ gồm các giai đoạn như sau: Thủy phân – Acid hóa – Acetane hóa – Methane hóa

Xử lý nước thải sinh học thiếu khí (Anoxic)

Xử lý nước thải có chứa các hàm lượng hữu cơ như Nito và Photpho cao là rất quan trọng, bởi đây là 2 yếu tố gây tình trạng phú nhưỡng nguồn nước. Bể sinh học Anoxic sẽ làm nhiệm vụ khử N và P nhờ vào các vi sinh vật hiếu khí trong điều kiện thiếu oxy. Quá trình Nitrat hóa và phosphoryl cùng xảy ra đồng hành với nhau để loại bỏ hoàn toàn các chất độc hại trong nước thải hiệu quả nhất.

Quá trình xử lý nitrat hóa

Quá trình này diễn ra thuận lợi và hiệu quả chủ yếu nhờ vào các loại vi khuẩn như Nitrosomonas và Nitrobacter. Trong điều kiện môi trường thiếu khí, quá trình nitrat hóa diễn ra với 2 giai đoạn chính như:

  • Quá trình đồng hóa: khử NO3 -> Nh4+
  • Quá trình dị hóa: khử NO3 -> NO2 -> N2O -> N2

Quá trình photphorin hóa

Nhờ vào sự xuất hiện của các loại vi khuẩn chính như Acinetobacter có hiệu quả loại bỏ các hợp chất có photpho. Thông thường thì bể Anoxic sẽ có thêm một máy khuấy chìm nhằm làm xáo trộn nguồn nước từ đó tạo ra nhiều nguồn cung cấp oxy trong điều kiện giúp cho vi sinh vật sinh trưởng và phát triển. Từ đó mà giúp quá trình nitrat hóa và photphorin hóa diễn ra tối ưu hơn.

Giai đoạn xử lý nước sinh học hiếu khí (Oxic)

Nhờ vào khả năng hoạt động vi sinh vật hiếu khí trong điều kiện đầy đủ oxy, sẽ giúp vi sinh vật phân hủy hiệu quả các chất hữu cơ tại bể hiếu khí thuận lợi hơn. Thêm vào đó vi sinh vật còn sử dụng nito, photpho có trong nước thải để tổng hợp tế bào mới CO2, H2O và giải phóng năng lượng. Bên cạnh đó vi sinh vật tự dưỡng còn tham gia vào quá trình sunfat hóa và nitrat hóa khi phân hủy khí H2S và NH4+. Quá trình phân hủy các chất hữu cơ sẽ trải qua với 3 quá trình chính như sau:

– Quá trình  1: Tiến hành thủy phân và oxy hóa các hợp chất hữu cơ trong nước thải. Hữu cơ + O2 -> CO2 + H2O + năng lượng

– Quá trình 2: Tiến hành tổng hợp lại các tế bào vsv mới trong nước thải. Hữu cơ + O2 + NH3 -> Tế bào vi sinh + CO2 + H2O + năng lượng

– Quá trình 3: Bắt đầu phân hủy nội sinh: C5H7O2N + O2 -> CO2 + H2O + NH3 + năng lượng

Công nghệ xử lý nước thải AAO là 1 trong những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay
Công nghệ xử lý nước thải AAO là 1 trong những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay

Hiệu quả của công nghệ AAO trong xử lý nước thải

  • Công nghệ xử lý nước thải AAO có thể làm giảm BOD trong nước thải.
  • Quy trình xử lý nước thải đơn giản, dễ dàng, đảm bảo an toàn cho người vận hành.
  • Tối ưu được chi phí vận hành, chi phí đầu tư cho công nghệ xử lý nước thải
  • Xử lý thuận lợi được nhiều nguồn nước thải khác nhau.
  • Có thể lắp đặt thêm các thiết bị mới mà không cần tháo dỡ các đầu mối thiết bị phức tạp nào trong hệ thống.
  • Các hàm lượng chất thải trong nước sau khi xử lý đều đạt hiệu quả theo đúng TCVN, QCVN Việt Nam.

Hy vọng những thông tin của Tuấn Hưng Phát trên sẽ giúp mọi người hiểu thêm về phương pháp xử lý nước thải bằng công nghệ AAO hiện nay. Nếu bạn cần tìm hiểu thêm về công nghệ cũng như các dòng van công nghiệp lắp trong hệ thống xử lý nước thải có thể liên hệ và tham khảo đến Tuấn Hưng Phát nhé.